AHO Logo

Karl Otto Ellefsen

Professor

Email
Karl.O.Ellefsen@aho.no

Biography

Karl Otto is professor at the Institute of Urbanism and Landscape. He was dean of AHO from 2002 to 2014, and is currently President of the European Association of Architectural Education.

Projects:

Bymiljøarkivet

Publications (23)

2020

Report

Mot en grønn areal- og regionplanlegging : tendenser i det norske plansystemet

Denne forskningsrapporten inneholder artikler som bygger på empiri fra forskningsprosjektet Urban EEA (Urban Experimental Eco system Accounting) finansiert av Norges forskningsråd. NINA (Norsk institutt for naturforskning) ved David Barton, har ledet prosjektet. SSB (Statistisk Sentralbyrå) og AHO (Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo) har vært partnere i prosjektet... Read »

2017

Book

Fiskevær – Myre på Yttersida

Fiskeværene er en unik del av Norges bosettingshistorie. Vinterfisket etter skrei la grunnlag for en fiskeværskultur som er spesielt velutviklet og mangfoldig i området fra Lofoten til Senja. Havner, kaier, mottak, produksjonsbedrifter, boliger og fellesbygninger kan i disse værene leses som redskap for næringa, som en fangstkulturs tilpassing og som fiskerinæringas avtrykk på land... Read »