AHO Logo

News (117)

AHO

The Long History of Urban Space Planning in Greenland

Urban space design has a long tradition in Greenland. While not immediately evident in the central urban spaces of the country’s towns, many of their planned residential districts have been carefully planned. In rapidly growing Nuuk, residential urban space is again in need of deliberate design development.

Read »

AHO

Pågående bokprosjekt: Urbanitet – eller byen som erfaring

Urbanitet er vår tids viktigste kulturform. Men hva menes med urbanitet? Og hvor finner man den? Er urbaniteten begrenset til byen? Har den ett bestemt innhold? Eller kanskje den finnes i forskjellige varianter? Dette er blant spørsmålene som diskuteres i Jonny Aspens pågående bokprosjekt.    

Read »