AHO Logo

Helhet og nærhet i bærekraftig by- og stedsutvikling

People (1)

Supervisors: Jonny Aspen and Peter Hemmersam

Secondary supervisor: Gro Sandkjær Hanssen (NIBR/NMBU)

 

 

Iversen, Lisbeth

PhD-fellow

Lisbeth Iversen er interiørarkitekt med påbygning til arkitekt, har en Cand.Mag grad fra UiB i fagene kunsthistorie grunnfag og mellomfag, etnologi grunnfag og kulturvern og kulturformidling grunnfag. Hun har videre en Master i Region og Regionalisering ved UiB, en Master of Management i Strategisk Ledelse, Økonomiforståelse i Ledelse, og Consulting ( Klima og samfunn), ved Handelshøyskolen BI, Oslo, samt en del- master i temaet Norsk Kommunesektor og EU/EØS, fra Høyskolen på Lillehammer. Av arbeidserfaring har hun jobbet som butikkdesigner hos Butikkteam AS fra 1988 til 1989, jobbet som interiørarkitekt, ANS, fra 1989 til 1996 gjennom egen virksomhet, Palettine Plan & Interiør, og drevet Artistic Design AS fra 1998 til 2003 hvor hun var daglig leder og fungerende interiørarkitekt og småhusarkitekt med interiørbutikk og interiørarkitekt-kontor blant annet på Bryggen i Bergen. Hovedvekt av oppdrag var innen Hotell/Restaurant/Kontor/Butikk samt privatboliger.

Fra 2003 til 2013 var hun Byråd i Bergen Kommune. Fra 2003-2007, Byråd for Miljø og Byutvikling, fra 2007 til 2011 var hun Byråd for Byutvikling, Klima og Miljø, og fra 2011-2013 var hun Byråd for Sosial, Bolig og Områdesatsing. Lisbeth var politisk ansvarlig for å lede, gjennomføre planlegging av ,finansiering og bygging av Bybanen i Bergen, samt for omfattende byutviklings-, park- og  byromsprosjekt og boligprogram mm. Lisbeth representerte Bergen Kommune i styret i organisasjonen World Heritage Cities (OWHC) fra 2003 til 2007 og var styreleder i Regionrådet Bergen og Omland fra 2003 til 2011.

Fra august 2013 har hun vært arbeidene styreleder i Pilotprosjektet Med Hjerte For Arendal, og er nå også prosjektleder for Levende Lokaler Arendal, hvor Arendal kommune er en av tre pilotkommuner i dette nasjonale prosjektet som er initiert av DOGA. Lisbeth sitter blant annet i styret i Norsk Sentrumsutvikling og er medlem i Place Making Leadership Counsil,/ PPS (internasjonalt fagnettverk for byutvikling), se http://www.pps.org/, mm.

 

Read more about »